"

Problematika GDPR

05. 12. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Podle dosavadních zkušeností čeká společnosti značné množství práce, aby se na příchod GDPR dostatečně připravily. Jednou z nejčastěji zmiňovaných novinek je možnost za porušení povinností týkajících se zpracování osobních údajů uložit pokutu až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celkového celosvětového ročního obratu dané společnosti. Mnohé z těchto povinností jsou přitom v GDPR upraveny odlišně od dosavadního českého zákona, a to např. i tak klíčové povinnosti jako je existence právního titulu ke zpracování osobních údajů, včetně mj. souhlasu subjektu údajů.

V GDPR jsou také výslovně zakotveny některé instituty doposud dovozované jen výkladem nebo soudní praxí. Jde například o právo být zapomenut, zajišťující subjektům údajů, aby veškeré o nich zpracovávané osobní údaje byly za stanovených podmínek odstraněny. Zcela nově bude v právní úpravě zakotveno právo na přenositelnost osobních údajů, které má dát subjektům údajů větší flexibilitu při výběru některých služeb, typicky finančních nebo telekomunikačních, když subjektu údajů bude umožněno, zjednodušeně řečeno, sbalit si své osobní údaje a jít k jinému poskytovateli služeb.

Lze rovněž očekávat zánik tzv. oznamovací povinnosti, která v dnešní době stále ještě dopadá na značné množství zpracování osobních údajů, aniž je však důsledně plněna. Ta bude nahrazena povinnostmi novými, především povinností vést záznamy o činnostech zpracování či povinností provádět tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jehož cílem bude důkladná analýza toho, zda nebude zpracování osobních údajů rizikové pro soukromí dotčených osob. Neméně zajímavou novou povinností pro některé správce bude jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

KŠB poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů zahrnující všechny relevantní aspekty ochrany a zapracovávání osobních údajů. Pro právní poradenství v souvislosti s GDPR jsou podstatné zejména naše zkušenosti v provádění rozdílové analýzy zpracování osobních údajů a zhodnocení implementace dopadů GDPR na procesy týkající se zpracování osobních údajů. 

Autoři: Mgr. Drahomír Tomašuk, counsel, dtomasuk@ksb.cz a Mgr. Bc. Martin Kubík, advokát, mkubik@ksb.cz - Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář s.r.o. 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI